ماجرا بر میگردد به سال ۲۰۰۰ میلادی  یا همان سال جهانی ریاضیات. در این سال به پیشنهاد انجمن ریاضی ایران مقرر شد اول تا دهم آبان ماه هر سال را دهه ی ریاضیات نامگذاری کنند.همه ساله مراسم زیبا و متنوعی در دانشگاه ها ، مراکز علمی ، پژوهشی  و برخی از مدارس به مناسبت این دهه برگزار می گردد. هدف اصلی این دهه  معرفی ریاضیات به عموم مردم و تمامی اقشار جامعه است.