فرارسیدن سال تحصیلی جدید و آغاز بهار آموختن را به تمامی دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان محترم دانشگاه تبریک عرض می کنم.

به امید موفقیت تمامی دانش پژوهان در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی.