مژهروز معلم بر تمامی آموزشگران نیکو سرشت مبارکمژه
از سال ۱۹۹۴ میلادی در بسیاری از کشورهای دنیا همه ساله روز پنجم اکتبر یا همان روز سیزدهم مهر ماه خودمان مراسم و جشن هایی به مناسبت روز جهانی معلم برگزار می شود.این نام گذاری به پیشنهاد  سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (UNESCO) انجام شده است.

در کشور ما ایران از سال ۱۳۴۰ روز دوازدهم اردیبهشت ماه به مناسبت کشته شدن یکی از دبیران فلسفه  به نام ابوالحسن خانعلی در یک  تجمع اعتراضی در تهران ، روز معلم نام گذاری شده و پس کشته شدن آیت الله مطهری این روز را بار دیگر روز معلم نام نهادند. برای مطالعه ی بیشتر اینجا را نگاه کنید.
با امید سربلندی و شادکامی  تمامی معلمین دلسوز جهان