امروز یست و سوم ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی پرونده ی زندگی پر ماجرای ریاضی دان نامی، جان نش بسته شد.جان نش John F. Nash, Jr  به همراه یار دیرینه اش آلیشیا برای اخذ جایزه ی آبل ۲۰۱۵ به نروژ سفر کرده بود که در مسیر بازگشت پس از پیاده شدن از هواپیما سوار تاکسی شده و متاسفانه طی یک تصادف به همراه همسرش کشته میشود.فیلم سینمایی یک ذهن زیبا (A Beautiful Mind) بر اساس زندگی این ریاضی دان معروف امریکایی ساخته شده است.

یادش گرامی باد.