سدریک ویلانی (Cédric Villani) برنده جایزه فیلدز در سال ۲۰۱۰، از تاریخ ۱۹ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مهمان پژوهشکده ریاضیات  پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) خواهند بود.

سدریک ویلانی در ۵ اکتبر ۱۹۷۳ در شهر پاریس به دنیا آمد.او  در موسسه ی  École Normale Supérieure که در پاریس است بین سال های ۱۹۹۶-۱۹۹۲ به مطالعه ی ریاضیات پرداخت.در ۱۹۹۸ از رساله ی دکتری خود با موضوع نظریه ی ریاضیاتی معادله ی بولتزمان دفاع کرد.

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ استاد دانشگاه  École Normale Supérieure de Lyon بوده و اکنون در Université de Lyon به فعالیت خود ادامه می دهد.او همچنین استاد مهمان دانشگاه های آتلانتا، برکلی و پرینستون است.مدیریت انستیتوی هانری پوانکاره در پاریس از سال  ۲۰۰۹ تاکنون از دیگر فعالیت های  علمی ویلانی به شمار می رود.

زمینه ی کاری او بیشتر در نظریه ی  جنبشی ( kinetic theory) و نیز حمل و نقل بهینه (optimal transport) و کاربردهای  است.همچنین موضوعات زیر نیز در زمره ی علاقه مندی های ویلانی است:

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تکاملی، مکانیک سیالات، مکانیک آماری،هندسه ی ریمانی متریک هموار و غیر هموار و نیز نامساوی های تابعی با محتوای هندسی .سدریک سردبیری چند مجله ی معتبر علمی را نیز بر عهده داشته است.

برخی از جوایز و افتخاراتی  که ویلانی  تاکنون موفق به کسب آنها شده عبارتند از:

– Fields Medal (2010)
– Fermat Prize (2009)
– Henri Poincar´e Prize of the International Association of Mathematical Physics (2009)
– Prize of the European Mathematical Society (2008)
– Jacques Herbrand Prize of the Academy of Sciences (2007)
– Peccot-Vimont Prize and Cours Peccot of the Coll`ege de France (2003)
– Louis Armand Prize of the Academy of Sciences (2001)

منبع : http://cedricvillani.org/

ویلانی در مدت حضورش در ایران بنا دارد در IPM ، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و IPM اصفهان سخنرانی هایی داشته باشد. برنامه ی سفر این ریاضی دان به شرح زیر است:

Sunday, May 10, 10:30-16:30
۴th Meeting on Contemporary Mathematics (3 lectures), IPM
Title: Synthetic theory of Ricci curvature; when Monge meets Riemann

Monday, May 11, 10:00-12:00,
Public Lecture, Sharif University of Technology
Title: Of planets, stars and eternity (stabilization and long-time behavior in classical celestial mechanics)

Tuesday, May 12, 10:00-12:00
Public Lecture, University of Tehran
Title: Of planets, stars and eternity (stabilization and long-time behavior in classical celestial mechanics)

Wednesday, May 13, 11:00-13:00
Public Lecture, IPM-Isfahan
Title: Of planets, stars and eternity (stabilization and long-time behavior in classical celestial mechanics)