“عمو پتروس و انگاره ی گلدباخ” نام کتابی زیباست که زندگی ریاضیدانی را به تصویر می کشد که عمر خویش را صرف تلاش برای اثبات انگاره ی گلدباخ نموده است. انگاره ی گلدباخ یکی از مسئله های حل نشده ی ریاضی است که ذهن ریاضی دانان بسیاری را به خود مشغول ساخته است. این انگاره می گوید “هر عدد زوج بزرگتر از دو را می توان به صورت حاصل جمع دو عدد اول نوشت.”

شخصیت اصلی داستان ریاضیدانی یونانی به نام پتروس پاپاکریستوس است که دیوانه وار عمر خویش را وقف اثبات یا رد این حدس اعجاب انگیز می کند. داستان از زبان برادر زاده ی پتروس که علاقه ی بی حد و اندازه ای به ریاضات پیدا کرده است نقل می شود.

این داستان زیبا را آپوستوس دو کسیادیس نوشته است که علاوه بر سابقه ی تحصیلات ریاضی به کارهایی مثل نویسندگی ،کارگردانی و مترجمی نیز پرداخته است.

کتاب یاد شده توسط دکتر حمید پزشک و کتایون ساکی به فارسی ترجمه شده است.