با توجه به اینکه نطریه ی مجموعه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نوعی به عنوان پایه ی ریاضیات مطرح می شود لذا ضرورت دارد تا دانش آموزان به طور نسبتا دقیقی از این بخش از ریاضیات مطلع باشند. به همین منظور در اینجا نوشته ای قرار دادیم تا مفهوم مجموعه ها را به زبان ساده و در عین حال به صورت تمرین محور آموزش دهد. البته شاید بتوان گفت این مطالب بیشتر جنبه ی یادآوری از سال نهم داشته باشد اما مرور و کمی تعمق پیرامون مفاهیم آن بخصوص برای دانش آموزان پایه ی دهم خالی از لطف نیست.

 

برای دانلود جزوه ی آموزشی مجموعه ها  اینجا را کلیک کنید.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نظر، آن را در قسمت نظرات مطرح نمایید.