در این نوشته مدل سازی ریاضی یک نمونه از پروژه های صنعتی در تحقیق در عملیات توضیح داده خواهد شد.

یک شرکت تولیدی موتور ژنراتور با کارخانه ای بزرگ قراردادی امضا کرده است که  برنامه ریزی چھار ماھه ی حمل آن داده شده است.شرکت می تواند ٣٠٠٠ موتور ژنراتور در ماه بر مبنای زمان عادی (شیفت ١)و ١۵٠٠ موتور ژنراتور بر مبنای اضافه  کاری (شیفت ٢) تولید نماید.ھزینه  ی تولیدعبارت است از ١۵٠٠ واحد پول به  ازای ھر موتور تولید شده در زمان عادی و ٢۵٠٠ واحد پولی برای تولید در وقت اضافه کاری. ھزینه ی نگھداری از ماھی تا ماه دیگر ۵٠ واحد پولی می باشد.واضح است که هدف کمینه کردن ھزینه ی کل است.

فرمت فایل:  rar

حجم تقریبی: ۳٫۹  مگابایت

برای دانلود فایل مورد نظر روی اینجا کلیک کنید.