برای دانلود نمونه سوال ریاضی۲ خرداد ماه  ۹۴ اینجا را کلیک کنید.

 توجه : مطالعه ی قضیه ی کسینوس ها و مساحت مثلث و متوازی الاضلاع در حد مثال جزوه کفایت می کند.