در این قسمت ۱سری نمونه سوال امتحانی مناسب برای فصل اول (بردارها)،۱سری نمونه سوال امتحانی مناسب برای آزمون پایانی اول (فصل اول و دوم)، ۱سری نمونه سوال امتحانی مناسب برای فصل سوم (مقاطع مخروطی) و ۲سری نمونه سوال امتحانی مناسب برای آزمون پایانی دوم هندسه تحلیلی و جبر خطی(کل کتاب)،قرار داده شده که می تواند مورد استفاده ی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان رشته ی ریاضی فیزیک قرار گیرد.

این سوالات بیشتر جنبه ی افزایش مهارت داشته و برای امتحان های کلاسی و حتی پایان ترم مناسب است.

برای دانلود نمونه سوال امتحانی فصل اول (بردارها) اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود نمونه سوال امتحانی آزمون پایانی اول (فصل اول و دوم) اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود نمونه سوال امتحانی آفصل سوم (مقاطع مخروطی) اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود نمونه سوال امتحانی آزمون پایانی دوم (کل کتاب)سری A اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود نمونه سوال امتحانی آزمون پایانی دوم (کل کتاب)سری B اینجا را کلیک کنید.