کمدی منطق یا Logicomix رمانی تصویری است که با زبانی طنز و جذاب به توصیف مهم ترین اتفاقات مبانی ریاضیات از اواخر قرن نوزدهم تا شروع جنگ جهانی دوم پرداخته است.شخصیت اصلی این داستان ریاضیدان بزرگ انگلیسی برتراند راسل است که نقشی قابل توجه در منطق ریاضی و نظریه ی مجموعه ها داشته است.

این کتاب را آپوستولوس دوکسیادیس به همراه کریستوس پاپا دیمیتریو نوشته است.

ترجمه ی کتاب یاد شده توسط انتشارات فاطمی در سال ۱۳۹۴ انتشار یافت. مترجم کتاب دکتر امیرحسین اصغری است.

متن پشت جلد کتاب به شرح زیر است:

“برتراندراسل ، قهرمان اصلی کمدی منطق ، یکی از بزرگ ترین فلاسفه ی معاصر، یکی از شاخص ترین جستجوگران یقین مطلق و یکی از شناخته شده ترین پایه گذاران مبانی ریاضیات است. کمدی منطق به همان تعبیر کمدی است که اثر بزرگ دانته ، کمدی الهی ، کمدی است: سفری از تاریکی به روشنی. کمدی منطق رمانی تاریخی است که قهرمانان اصلی آن ، راسل ، کانتور ، فرگه ، هیلبرت ، گودل و ویتگنشتاین مسیری بیسیار ناهموار را برای دست یابی به حقیقت طی می کنند، مسیری که بعضی از آن ها را به مرز جنون می کشاند، و بعضی را از مرز می گذراند. اما داستان پایانی خوش دارد.”

192696_521