در اینجا به معرفی سایتی می پردازیم که تعدادی از محاسبات مجموعه ای مانند اجتماع، اشتراک، تفاضل و ضرب دکارتی را به خوبی انجام می دهد.

برای استفاده از این سایت مفید  اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن یک راهنمای ساده روی تصویر زیر کلیک کنید.

set calc 2