در اینجا به معرفی سایتی می پردازیم که تعداد زیادی از محاسبات ماتریسی مانند دترمینان یک ماتریس ، معکوس یک ماتریس ، مقادیر ویژه یک ماتریس ، رد یک ماتریس و… را با دقت خوبی انجام می دهد.این ماشین حساب آنلاین ماتریس های تا مرتبه ی ۳۲×۳۲ را پشتیبانی می کند.

البته توجه شود که این ماشین حساب مقادیر را به صورت اعشاری ، تا پانزده رقم اعشار ، حساب می کند.

برای استفاده از این سایت مفید  اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن یک راهنمای ساده روی تصویر زیر کلیک کنید.

Capture12